Ontwikkel je visie

Elke school werkt in de dagelijkse praktijk al op verschillende manieren aan de maatschappelijke opdracht. Echter, slechts enkele scholen benoemen dit expliciet in hun visie. Dat is jammer, want een goede visie kan een belangrijk document zijn om keuzes voor activiteiten op te baseren.Kus de visie wakker

Waar staat uw school voor als het gaat om de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen? Wat wil je als school? Met welke problemen ga je wel of niet aan de slag? Wat doen we al? En waar werken we naar toe? Welk type school willen we zijn?
De instrumenten helpen u bij het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opdracht.

In dit filmpje wordt dieper ingegaan op de ervaringen van de Nutsschool in Maastricht en hoe zij vorm hebben gegeven aan de tweede stap: visieontwikkeling en formuleren van de ambitie. Wat wil je als school? Zij vertellen over het samen met ouders en personeel formuleren van de ambitie van de school, wat de opbrengsten van het onderzoek zijn en wat dit voor hen betekent in hun schoolpraktijk.
 KPC Groep