Instrumenten en werkbladen

Om de visie op de maatschappelijke opdracht vorm te geven, bieden we een aantal werkvormen en werkbladen.

Bijschrijven

Bijschrijven is een associatiewerkvorm. Deze werkvorm is goed te gebruiken als je met een groep samen aan beeldvorming over de maatschappelijke opdracht wilt werken, met vrije denkruimte. Je kunt starten vanuit een stelling of vanuit uitspraken in een vorig overleg, of vanuit regels uit de algemene schoolvisie.
   Bijschrijven (pdf)

Lijstjes
Deze werkvorm is goed te gebruiken als er al enkele uitspraken en/of beelden zijn over de maatschappelijke opdracht van de school. Neem bijvoorbeeld drie kreten en schrijf in een paar minuten per kreet ‘een lijstje’ met losse woorden of stukjes zin.
  Lijstjes (pdf)

Speerpuntenspel
Een werkvorm om activiteiten en ontwikkelingen te inventariseren. Dit  is een ‘dartspel’. Deelnemers kunnen hun pijlen richten op items die zij belangrijk vinden en waar zij iets over kwijt willen.
  Speerpuntenspel (pdf)

Trek een kaart
Deze werkvorm geeft verdieping en kans op een sterkere afstemming van de beelden. Deelnemers gaan aan de slag met foto’s of kaarten om tot een gemeenschappelijke visie op de maatschappelijke opdracht te komen.
  Trek een kaart (pdf)

Domeinkeuze
In de maatschappelijke opdracht kunnen domeinen onderscheiden worden. Met dit werkblad kunnen deelnemers als voorbereiding op een overleg en/of discussie hun scores op de domeinen aanbrengen.
  Domeinkeuze (pdf)

Afwegingskader
Een werkblad om samen na te denken over de mogelijkheden met de maatschappelijke opdracht op jouw school:
Plicht: moeten – ja/nee
Ambitie: willen – ja/nee
Haalbaarheid: kunnen – ja/nee
Realisatie: doen – Hoe?
  Afwegingskader (pdf)

Schoolvarianten
Een werkblad om zicht te krijgen op de keuzemogelijkheden die je hebt als school:
Welk type school wil je zijn?
  Schoolvarianten (pdf)

Analyse maatschappelijke opdracht
Welke dimensies en welke aspecten zijn essentieel voor de maatschappelijke opdracht op jouw school?
  Zelfanalyse (pdf)


 

KPC Groep