Onderzoek je wijkVoordat de school praktisch aan de slag kan, is het belangrijk om zicht te krijgen op de pedagogische situatie van leerlingen. Waar groeien zij op? Wat houdt hen bezig? Wat speelt er thuis en in de wijk? Dit vraagt om nader onderzoek.

Doel: afstemmen op de leerlingenpopulatie door inzicht te krijgen in buurt- en gezinsfactoren!


Om te beginnen brengt u de pedagogische situatie van de leerlingen in kaart. Nieuwsgierigheid van leraren en hun schoolleiders is een belangrijk kenmerk om inzicht te krijgen thuis en in de wijk. Hier zijn verschillende instrumenten voor beschikbaar.

In dit filmpje komt stap 1 uit het stappenplan in beeld. De pedagogische situatie van de leerlingen worden in kaart gebracht, met aandacht voor de thuis-, de school- en de wijksituatie. Guus de Kanter (adjunct-directeur Nutsschool Maastricht) en Marianne Borgman (schoolleider De Dyk Leeuwarden) komen aan het woord. Zij hebben, ieder op eigen wijze, onderzoek gedaan.
 KPC Groep