Uit de praktijk

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, oftewel meer manieren om samen op zoek te gaan naar kenmerken van de leerlingenpopulatie, buurt- en gezinsfactoren. Bekijk de drie praktijkvoorbeelden.

Casus De Dyk

VO-school de Dyk staat sinds 2011 in een Vogelaarwijk, Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. De school ontvangt leerlingen uit de hele stad en regio. De school typeert zichzelf als een streekschool.
Casus De Dyk  

Casus Nutsschool

De Nutsschool ligt op het kruispunt van vier wijken waar zowel de hogere middenklasse woont als de lagere sociale klasse (met veel werkloosheid en criminaliteit). De school vormt samen met de BSO en de peuterspeelzaal een kindcentrum.
Casus Nutsschool

Casus de Driesprong

Basisschool De Driesprong is een brede wijkschool en maakt onderdeel uit van het SPILcentrum Tafelbergplein. Kinderen komen veelal binnen met een grote taalachterstand en een deel van de kinderen spreekt niet of nauwelijks Nederlands.
Casus de Driesprong

 
KPC Groep