Instrumenten


Het inzichtelijk maken van de situatie waarin uw leerlingen opgroeien kan op verschillende manieren. Hieronder vindt u verschillende suggesties.
Bepaal eerst waar uw leerlingen vandaan komen: uit de directe omgeving of uit de wijdere omgeving? Dit is bepalend voor de reikwijdte van uw onderzoek.

Doel: inzicht in de situatie van uw leerlingen en de omgeving zorgt ervoor dat u beargumenteerde keuzes kunt maken voor activiteiten.

Gegevens verzamelen

Onderzoek doen kan op verschillende manieren. Enkele suggesties:
  Bevraag uw eigen leerlingen over hun situatie
  Verzamel bestaande gegevens over uw leerlingen
  Krijg zicht op bestaand wijkbeleid van uw gemeente
  Verzamel feiten en cijfers over uw wijk


Bevraag uw eigen leerlingen over hun situatie

Krijg zicht op de maatschappelijke problematiek in de omgeving van leerlingen door de vragenlijst Connect in te laten vullen door leerlingen van de bovenbouw (PO). Deze vragenlijst geeft een algemeen beeld van de situatie van leerlingen op school, niet van individuele leerlingen. Connect  is vrij beschikbaar via de PO-Raad, u krijgt de resultaten toegezonden.
  Voorbeeld: Uit de praktijk - De Nutsschool

Nadat de vragenlijst is ingevuld en de resultaten bekend zijn, kunt u met leerlingen, met ouders of met leraren in gesprek gaan over de betekenis van de gegevens.
Hierbij kunt u vragen stellen als: ‘Herkennen jullie je in deze resultaten?’, ‘Passen deze resultaten bij ons gevoel over de opvoedsituatie van onze leerlingen?’, ‘Waar duiden de resultaten op?’, ‘Op welke wijze kan de school bijdragen aan het oplossen van deze problemen?’

Verzamel bestaande gegevens over uw leerlingen

Krijg zicht op de algemene situatie van uw leerlingen door reeds beschikbare gegevens van leerlingen te bestuderen, zoals leerlingdossiers, evaluatierapporten of mentorrapporten. Let erop dat u niet de individuele situaties gaat interpreteren, maar dat u er een algemeen beeld van schetst.
Uw bevindingen kunt u bespreken met leerlingen, leraren en/of ouders.
  Voorbeeld: Uit de praktijk - De Dyk
  Voorbeeld: Uit de praktijk -  De Driesprong

Krijg zicht op bestaand wijkbeleid van uw gemeente

U bent niet de enige die zicht wilt krijgen op de situatie van kinderen en jongeren. Ook de gemeente doet veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar overlast, woonsituatie of drugsgebruik. Deze rapporten zijn vaak openbaar en vrij verkrijgbaar.
Op basis van deze reeds bestaande rapporten krijgt u meer zicht op uw omgeving, maar ook op wat er al gebeurt. Hierbij kunt u wellicht aansluiten.
Voorbeelden van gemeentelijke rapporten:
   Rapportage buurtpeiling (pdf)
   Stadsdeelprogramma noord-oost (pdf)

Verzamel feiten en cijfers over uw wijk

Een aantal websites bevatten interessante feiten en cijfers over de omgeving waarin uw leerlingen opgroeien.
  www.cbsinuwbuurt.nl
  www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart

Gegevens verzameld, en dan?

Het verzamelen van gegevens is één ding, maar wat doet u ermee? U gaat erover in gesprek. Met leerlingen, met leraren of met ouders. Door de dialoog aan te gaan kunt u samen met anderen bepalen welke gegevens interessant zijn, welke relevant zijn en in hoeverre anderen zich herkennen in de gegevens.
Enkele aanwijzingen voor het voeren van het gesprek over onderzoeksresultaten:
  Scheid feiten en gevoelens van elkaar. Voer eerst een gesprek over de feiten door
      vragen te stellen als ‘Welke resultaten zien we?’. Voer daarna een gesprek over de
      gevoelens over deze resultaten, door vragen te stellen als ‘Zijn deze resultaten
      herkenbaar?’, ‘Kloppen ze met het gevoel dat je hebt?’.
  Praat ook over de rol die de school zou kunnen vervullen in het oplossen van
      eventuele problemen die gesignaleerd zijn in de onderzoeken. Heeft de school een
      taak in het oplossen van de problemen? Kan er aansluiting gevonden worden bij
      andere organisaties?
  Kom samen tot een conclusie: welke gegevens zijn interessant voor de
      maatschappelijke opdracht van de school?

 
 KPC Groep