Aan de slag


Schoolleider PO: "Is het alleen het gevoel, of liggen er ook gegevens onder? En hoe betrouwbaar zijn die gegevens?"

In kaart brengen van de wijk: zinvol?

Zicht krijgen op de pedagogische situatie van leerlingen vraagt om een onderzoekende houding. Wat levert het op?
Inzicht in de pedagogische situatie van de leerlingen en afbakening van de
     thematiek
Onderlinge uitwisseling van beelden en vooringenomen meningen over de
     woonomgeving en beleving van leerlingen
Leren interpreteren van wijkinformatie (data) en betekenisverlening
Gesprekstof om verder te bespreken met leerlingen, met leraren en met ouders
     en/of wijkpartners


 
KPC Groep