Waarom werken aan de maatschappelijke opdracht


Schoolleider PO: ‘Het vandalisme rondom de school is toegenomen.’

Het onderwijs heeft – naast een kwalificerende taak – ook een socialiserende en maatschappelijke taak om bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Dit blijkt onder andere uit de verplichting om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming.

Meer lezen

In onderstaande publicaties kunt u meer lezen over de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

   De maatschappelijke taak van het onderwijs in relatie tot het preventief
     jeugdbeleid (pdf)
   Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school - Turkenburg,2005 (pdf)
   Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen - Advies Onderwijsraad (pdf)
   Beleidsreactie advies maatschappelijke verwachtingen (pdf)
   Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen: literatuurstudie (pdf)
   De verbinding van CJG met onderwijs (pdf)
   Ontzorgen en normaliseren (pdf)
   Opvoeden en ontmoeten in de wijk (pdf)

KPC Groep