Stappenplan


Schoolleider PO: "We hebben samen met de organisatie in de wijk onze visie uitgewerkt. Dat was de grootste winst!"

Planmatige aanpak

De bedoeling is om concrete activiteiten op leerlingenniveau met een duidelijke koppeling naar de maatschappelijk opdracht te formuleren.
Bij de maatschappelijke opdracht is het belangrijk om te weten of je activiteiten het gewenste resultaat opleveren. Een planmatige aanpak helpt hierbij.


De PDSA-cyclus past bij een onderzoeksmatige, planmatige aanpak.Als de school op deze manier werkt, betekent dat ook het werken met een projectplan. Dit is een echte aanrader!

Schoolleider PO: "En dat plan van aanpak, daarvan denk ik dat er al wel veel bouwsteentjes liggen. Het zal wel heel gericht gaan worden op onze focus: in gesprek blijven over onze normen en waarden, met kinderen, leerkrachten en ouders."

In het onderzoeksproject 'Opgroeien in de grote stad' blijkt het ontwerpen van een concreet stappenplan een enorme uitdaging. Wat vraagt aandacht van de scholen:
Ontwikkelen van concrete activiteiten op leerlingeniveau met een duidelijke
     koppeling naar de maatschappelijke opdracht
Systematisch en planmatig ontwikkelen van activiteiten, zodat deze later
     geŽvalueerd en bijgesteld kunnen worden
Uitvoeren van activiteiten conform een plan van aanpak

Zinvol om je te verdiepen in de PDSA-cyclus: Wat betekent het? Wat kan ik ermee?
  http://www.xqmp.nl/nl/quality/pdsa.html

 
KPC Groep