Instrumenten

Hieronder staan enkele tools om activiteiten te bedenken en planmatig op te stellen.

Inventarisatie: ‘Wat doen we al?’

Hoe krijgen we zicht op wat we al doen met de maatschappelijke opdracht op school? Deze werkvorm geeft u de mogelijkheid om dit op een creatieve manier op een rijtje te zetten.
Inventarisatie (pdf)
 

Placemat

Op de placemat kunnen alle opbrengsten uit ‘Onderzoek je wijk’ en ‘Ontwikkel je visie’ samengevat worden. Een mooi instrument om alle informatie te verzamelen.
  Bekijk placemat (pdf)

Kaartspel: evaluatie en reflectie

Met deze gesprekkaartjes kan er gestructureerd worden geŽvalueerd. Het doel is om zicht te krijgen en te reflecteren op de relatie tussen beoogde doelen, activiteiten en opbrengsten.

Logboek als procesvolger

Met een logboek is het proces dat doorgemaakt wordt goed te volgen.
  Een voorbeeld (pdf)

Format plan van aanpak

Scholen kunnen gebruik maken van een handreiking om te komen tot een plan van aanpak.
  Format plan van aanpak (pdf)
KPC Groep